Sunday, November 21, 2010

10 JENIS ORANG ISLAM YANG KEJAM

Sufyan Atsauri berkata:"Sepuluh macam daripada
kekejaman ialah:

1. Seorang yang berdoa untuk dirinya sendiri, dan
tidak mendoakan untuk anak-anaknya dan kaum mukmin.

2. Seorang yang pandai membaca Al-Quran, tetapi tiap
harinya tidak membaca seratus ayat.

3. Seorang yang masuk masjid lalu keluar dan tidak
sembahyang dua rakaat.

4. Seorang yang berjalan melalui kuburan kemudian
tidak memberi salam dan mendoakan ahli kubur.

5. Seorang yang sampai di suatu kota pada hari
Jumaat kemudian tidak
sembahyang jemaah.

6. Seorang yang di daerahnya didatangi oleh seorang
alim, tiba-tiba tidak mahu belajar apa-apa
daripadanya.

7. Dua orang yang bertemu di perjalanan dan
masing-masing tidak menanyakan nama kawannya itu.

8. Seorang diundang pada jamuan tiba-tiba tidak
datang.

9. Pemuda yang tidak ada kerja dan tidak mahu
belajar ilmu dan kesopanan.

10. Seorang yang kenyang sedang dia tahu bahawa
tetangganya lapar, tetapi tidak diberi dari
makanannya itu.

0 comments:

Post a Comment

Template by:
Free Blog Templates