Monday, January 14, 2013

Cara zikir guna jari 

Setiap lepas solat wirid Ya Latif ( ﻳﺎ ﻟﻄﻴﻒ ( 129 X
dan hendaklah membilangnya dengan jari bukan
dengan biji tasbih.

Cara zikir guna jari ialah:

1) Dimulai dengan tangan kanan iaitu jari
kelingking sehingga ibu jari dengan 4 kali
pusingan iaitu cukup sebanyak 60X. Satu pusingan
15X dengan satu ruas jari 3X zikir.

2) Diulangi lagi 4 pusingan maka bertambah
bilangan menjadi 120X (15X darab 8 pusingan).
Dan dicukupkan 9X lalu menjadilah 129X.

3) Cara menyebutnya ialah - Ya Latif Ya Latif Ya
Latifu ( ﻳﺎ ﻟﻄﻴﻒْ ﻳﺎ ﻟﻄﻴﻒْ ﻳﺎ ﻟﻄﻴﻒُ ) yakni pada lafaz
pertama dan kedua dimatikan huruf Fa’ tersebut
dan pada sebutan ketiga di dhommahkan huruf Fa’
tersebut. Begitulah diulangi pada setiap ruas jari
yang tiga itu.

4) Apabila selesai wirid maka hendaklah mengucap
ayat 19 dari Surah al-Syura ini 7X:
ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟَﻄِﻴﻒٌ ﺑِﻌِﺒَﺎﺩِﻩِ ﻳَﺮْﺯُﻕُ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَﺎﺀُ ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟْﻘَﻮِﻱُّ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ ) ١٩ (
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ

Ertinya: Allah Maha Lembut tadbirNya (serta
melimpah-limpah kebaikan dan belas kasihanNya)
kepada hamba-hambaNya; Ia memberi rezeki
kepada sesiapa yang dikehendakiNya (menurut
peraturan yang telah ditetapkan), dan Dia lah Yang
Maha Kuat, lagi Maha Kuasa. ۝

5) Kemudian berdoalah agar dimurahkan rezeki
dan dibukakan pintu-pintu rezeki.


Jazakallah

0 comments:

Post a Comment

Template by:
Free Blog Templates