Tuesday, December 21, 2010

pengubat duka

Al-Quran pengubat sedih dan penenang jiwa


DALAM Islam, bukan membaca al-Quran saja yang menjadi
ibadat dan amal yang mendapat pahala dan rahmat, malah
mendengarnya pun mendapat balasan. Malah, sebahagian
ulama mengatakan bahawa, mendengar orang membaca
al-Quran, pahalanya sama dengan orang yang membacanya.

Pahala orang mendengar bacaan al-Quran dengan jelas
disebut dalam firman-Nya yang bermaksud : "Dan apabila
dibacakan al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan
perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat
rahmat." (Surah al-A'raaf, ayat 204)

Mendengar bacaan al-Quran dengan baik, dapat menghibur
perasaan sedih, menenangkan jiwa yang gelisah dan
melunakkan hati yang keras serta mendatangkan
petunjuk. Itulah yang dimaksudkan dengan rahmat Allah,
yang diberikan kepada orang yang mendengarkan bacaan
al-Quran dengan baik.

Demikian besar mukjizat al-Quran sebagai wahyu Ilahi,
yang tidak bosan-bosan orang membaca dan
mendengarkannya. Malah, semakin sering orang membaca
dan mendengarnya, semakin terpikat hatinya kepada al-
Quran. Apabila al-Quran itu dibaca dengan lidah yang
fasih, dengan suara baik dan merdu, ia akan memberi
pengaruh kepada jiwa orang yang mendengarnya, sehingga
seolah-olah yang mendengarnya sudah ada di alam ghaib,
bertemu langsung dengan Khaliknya.

Keadaan orang mukmin tatkala mendengar bacaan al-Quran
itu, digambarkan oleh firman Allah sebagai berikut:

"Sesungguhnya, orang yang beriman itu, hanyalah mereka
yang apabila disebut (nama) Allah, gementar hati
mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-Nya,
bertambahlah iman mereka kerana-Nya dan kepada
Tuhanlah mereka bertawakal." (Surah al-Anfaal, ayat
2).

Diriwayatkan bahawa suatu malam, Nabi Muhammad saw
mendengar Abu Musa Al Asy'ari membaca al-Quran sampai
jauh malam. Sepulang ke rumah, Baginda ditanya oleh
isterinya, Aisyah: "Apa sebabnya pulang sampai jauh
malam? Rasulullah menjawab bahawa Baginda terpikat
oleh kemerduan suara Abu Musa Al Asy'ari membaca
al-Quran, seperti merdunya suara Nabi Daud."

Dalam riwayat, banyak diceritakan, betapa kuatnya
kesan bacaan al-Quran terhadap hati orang kafir.
Selepas mereka mendengar bacaan al-Quran, tidak
sedikit hati yang pada mulanya keras dan marah kepada
Muhammad serta pengikutnya, berbalik menjadi lembut
dan mahu mengikuti ajaran Islam.

Rasulullah sendiri sangat gemar mendengar bacaan
al-Quran daripada orang lain. Dalam sebuah hadis, yang
diriwayatkan oleh Bukhari, disebutkan bahawa Abdullah
Ibnu Mas'ud menceritakan sebagai berikut : "Rasulullah
berkata kepadaku: "Hai Ibnu Mas'ud, bacakanlah
al-Quran untukku!" Lalu aku menjawab: "Apakah aku pula
yang membacakan al-Quran untukmu, ya Rasulullah,
padahal al-Quran itu diturunkan Tuhan kepadamu?"
Rasulullah menjawab : "Aku senang mendengar bacaan
al-Quran itu daripada orang lain."

Kemudian Ibnu Mas'ud membacakan beberapa ayat dari
surat an-Nisaa. Rasulullah sangat terharu tatkala
bacaan Ibnu Mas'ud itu sampai kepada ayat ke-41 yang
berbunyi: "Maka bagaimanakah (halnya orang kafir
nanti), apabila Kami mendatangkan seorang saksi (rasul
dan nabi) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan
kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu
(umatmu)."

Rasulullah lalu berkata: "Cukuplah, sekian saja, ya
Ibnu Mas'ud!" Ibnu Mas'ud melihat Rasulullah
menitiskan air matanya serta menundukkan kepalanya.


0 comments:

Post a Comment

Template by:
Free Blog Templates