Wednesday, September 26, 2012

Akhlak untuk dicontohi

Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits oleh Abu Darda Radhyiallahu’anhu :

“Tidak ada yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin melainkan akhlak yang baik. Sesungguhnya Allah Ta’ala membenci kekejian dan keburukan.” (HR. At-Tirmidzi no. 2002)

Selain itu seseorang yang berakhlak baik akan dikaruniai tiga istana dalam tiga tingkat yang berbeza dalam syurga.


Abu Umamah Al-Bahili Radhiyallahu’anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam bersabda :

“Aku pemimpin sebuah rumah di dasar syurga bagi orang yang meninggalkan adu debat meskipun ia benar.Aku pemimpin sebuah rumah di tengah syurga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun sendau gurau. Dan aku pemimpin pada sebuah rumah di ketinggian syurga bagi orang yang baik akhlaknya.” (HR. Abu Dawud no.4800)

Tidak diragukan lagi jika orang yang berakhlak baik, tidak suka terhadap perdebatan dan tidak pula terbiasa untuk berdusta. Kerana itu Rabb-nya tidak akan menghalanginya untuk mendapatkan istana di syurga.

Akhlak yang baik mencakupi kesabaran dalam menghadapi gangguan orang lain, senantiasa berprasangka baik dan memuliakan orang lain serta masih banyak bentuk akhlaqul karimah yang lainnya. Karena itu marilah kita hiasi keperibadian dan pergaulan kita bersama manusia dengan kemuliaan akhlak.

Semoga Allah subhanahu wata'ala memperbaiki akhlak kita, dan kita selalu dalam keridha'an-Nya...

sumber: FB Belajar Adab Adab Sunnah Rasulullah saw

0 comments:

Post a Comment

Template by:
Free Blog Templates